Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ÚPRAVA STANOVISKA NBÚ V OBLASTI HLÁŠENÍ ZMĚN V PERSONÁLNÍ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTINárodní bezpečnostní úřad ke dni 23.9.2009 změnil stanovisko ohledně toho, které změny údajů v dotazníku fyzické osoby je mu potřeba hlásit. Nově nyní přestává platit pravidlo, že u položek, které byly vymezeny časovým obdobím (např. za posledních 5 let, v posledních 10 letech), se změny nehlásí. Z těchto položek se nyní nemusí hlásit pouze změny u položky "roční příjmy po splnění daňových povinností". Změny u všech ostatních položek, které byly vymezeny časově, se nyní musí hlásit také. Provedení úpravy NBÚ zdůvodnilo nutností hlášení aktuálních změn údajů, především v souvislosti s nárůstem účasti v možných extrémistických skupinách, množících se exekučních a insolvenčních řízeních apod.


Informaci o změně výkladu naleznete na stránkách NBÚ v aktualitách na link:

http://www.nbu.cz/cs/aktuality/642-ke-dni-2392009-doslo-k-uprave-stanoviska-nbu-v-oblasti-hlaseni-zmen-v-personalni-bezpecnosti-a-bezpecnostni-zpusobilosti/


Podrobnosti ohledně hlášení změn fyzických osob najdete na stránkách NBÚ:


Za nesplnění povinnosti hlásit změny může NBÚ uložit fyzické osobě pokutu až 50 000 Kč. Nenahlášení změny může být NBÚ rovněž vyhodnoceno jako bezpečnostní riziko ve smyslu § 14 odst. 3 zákona (nebo § 84 odst. 3 zákona), což má za následek nevyhovění žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby (nebo dokladu), resp. zrušení platnosti existujícího osvědčení fyzické osoby (nebo dokladu).2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz