Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 


ŘÁDNÉ ODŮVODŇOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ FYZICKÉ OSOBY ZE STRANY ODPOVĚDNÉ OSOBYNárodní bezpečnostní úřad uvedl na svých www stránkách informaci ohledně řádného potvrzování zdůvodnění přístupu k utajované informaci odpovědnou osobou v žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby, o které žádá fyzická osoba (zaměstnanec) dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.


Tato informace je důležitá pro všechny odpovědné osoby subjektů (obchodní společnosti, podnikající fyzické osoby), které potvrzují vlastním pracovníkům zdůvodnění žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby.


Podrobné informace naleznete na stránkách NBÚ v aktualitách na link:


http://www.nbu.cz/cs/aktuality/1019-upozorneni-na-povinnosti-podnikatele-pri-ochrane-utajovanych-informaci-a-na-radne-oduvodnovani-zadosti-o-vydani-osvedceni-fyzicke-osoby-ze-strany-odpovedne-osoby/
2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz