Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ARCHIV - INFORMACE PRO SUBJEKTY S MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Dne 18.10.2005 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 412/2005 Sb. zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který od 1.1.2006 nahradil původní zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Zákon č. 412/2005 Sb. zároveň k 1.1.2006 zrušil i původní vyhlášky NBÚ, které byly nahrazeny novými.


Legislativa od 1.1.2006 přinesla nejen řadu zásadních a terminologických změn ale i nové povinnosti pro právnické i fyzické osoby. Neplnění povinnostní je považováno za správní delikty, za které hrozí ze strany NBÚ nemalé sankce (v některých případech až do výše 5 mil. Kč). Mezi základní povinnosti odpovědných osob, jejichž neplnění může NBÚ sankcionovat, patří zajistit 1x ročně provedení proškolení pracovníků, kteří mohou přijít do styku s utajovanými informacemi, z právních předpisů v této oblasti. Dále je odpovědná osoba povinna zajistit aktualizaci bezpečnostní dokumentace při organizačních nebo legislativních změnách. Podnikatelské subjekty mají i nové oznamovací povinnosti vůči NBÚ apod.Naše společnost Vám v souvislosti s tím nabízí:

V případě Vašeho zájmu o nabídku, nás kontaktujte.


zpět2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz