Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ARCHIV - AKTUALITY - Národní bezpečnostní úřad


Novela zákona č. 412/2005 Sb. - zákon č. 32/2008 Sb.

Dne 12.2.2008 vyšla pod číslem 32/2008 Sb. novela zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tato novela nabývá účinnosti 1.3.2008. Hlavním cílem schválené novely je zjednodušení a zefektivnění procesu nakládání s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené a urychlení pohybu tohoto druhu utajovaných informací zejména při jejich poskytování. Cesta k urychlení nakládání s nimi je založena na:

Dochází ke změně v oblasti uznávání bezpečnostních oprávnění vydaných úřady cizí moci, které mají v působnosti ochranu utajovaných informací, která má za cíl umožnit operativnější a rychlejší přístup k národním utajovaným informacím ze strany držitelů bezpečnostního oprávnění cizí moci.


Posledním okruhem jsou změny v oblasti dokumentů v rámci NATO označovaných NATO UNCLASSIFIED, resp. v rámci EU s označením LIMITE. Novela zakotvuje v ČR dosud neupravené minimální požadavky NATO a EU při nakládání s těmito dokumenty. Jelikož se jedná o neutajované informace, je úprava včleněna do zákona č. 499/2004 Sb. Základním požadavkem NATO a EU v případě těchto dokumentů je omezení přístupu neoprávněných osob k nim.


zpět2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz