Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ARCHIV - AKTUALITY - Národní bezpečnostní úřad


Změna vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací


Dne 25.2.2008 vyšla nová Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 55/2008 Sb.,kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací. Tato vyhláška mimo jiné v některých případech zmírnila legislativní podmínky pro manipulaci s utajovanými dokumenty nejnižšího stupně utajení Vyhrazené. Nově byl definován rozsah podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a byla zrušena povinnost předávat utajovaný dokument stupně utajení Vyhrazené proti podpisu a je na odpovědné osobě, jakým způsobem se rozhodne takový dokument předávat.


Vyhláška nabývá účinnosti ke dni 1.3.2008.


Její znění najdete na link: http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/vyhlaska-c-5292005


zpět2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz