Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ A BEZPEČNOSTNÍ ZPŮSOBILOST

Týká se Vás bezpečnostní řízení na Národním bezpečnostním úřadě?

Chcete se podílet na zakázkách pro Armádu ČR, Policii ČR, Celní správu ČR, Vězeňskou službu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, atp.? Zabýváte se vývojem a poskytováním SW, utajovanou výstavbou, zpracováním projektové dokumentace, zabezpečením objektů, realizací a správou sítí? Provádíte dodávky či servis telekomunikačních a informačních systémů, apod.? foto


Při přípravě a realizaci těchto zakázek je nutné, aby se zaměstnanci seznamovali s utajovanými informacemi souvisejícími s ochranou důležitých státních zájmů a bezpečnosti ČR nebo členských zemí NATO a EU. Pokud se na nich vaše firma chce podílet, musí nezbytně získat osvědčení podnikatele a osvědčení fyzické osoby pro vybrané zaměstnance od Národního bezpečnostního úřadu.


Pro práci s utajovanými informacemi existují dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 4 stupně utajení: Vyhrazené (nejnižší), Důvěrné, Tajné, Přísně tajné (nejvyšší). Dále je práce s utajovanými informacemi určena i formou přístupu k utajovaným informacím: seznamování se s utajovanými informacemi pouze u zákazníka nebo poskytování a vznik utajovaných informací, kdy je možné utajované informace vytvářet v sídle nebo na provozovně podnikatele. Pokud nevíte, jakou formu přístupu zvolit a jak úspěšně projít bezpečnostním řízením, rádi Vám poradíme. Osvědčení fyzické osoby musí získat také pracovníci orgánů státní správy a samosprávy státních institucí a subjektů, které potřebují v rámci svého výkonu činnosti pracovat s UI.

Jak vám můžeme pomoci?

foto

Společnost DRAKAS s.r.o. poskytuje v této oblasti následující služby:

V případě vašeho zájmu vám zašleme podrobnější informace, rádi zodpovíme vaše dotazy nebo vám zdarma zpracujeme nabídku.

nahoru2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz