Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ŠKOLENÍ OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ


ZÁKON Č. 412/2005 Sb. A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY NBÚ - školení pro podnikatele, orgány státní správy a samosprávy i ostatní subjekty privátního a veřejného sektoru

Dne 18.10.2005 vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 412/2005 nový zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, který od 1.1.2006 nahradil stávající zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Nový zákon zároveň k 1.1.2006 zrušil i veškeré vyhlášky NBÚ, které byly nahrazeny novými.


Zákon č. 412/2005 Sb. mimo jiné obsahuje i povinnost odpovědné osoby zajistit 1x ročně proškolení pracovníků, kteří mohou přijít do styku s utajovanými informacemi.


Naše společnost v této oblasti každoročně proškolí více než 100 subjektů. Na základě těchto zkušeností jsme vypracovali vzdělávací systém, který obsahuje proškolení:

Školení lze různě kombinovat dle požadavků zákazníka nebo zaměřit na personální, administrativní či fyzickou bezpečnost, nebo bezpečnost informačního systému.

Na školení je uváděna řada příkladů z praxe a školené osoby jsou upozorňovány na nedostatky, které se nejčastěji vyskytují u subjektu při práci s utajovanými informacemi.

Účastníci školení obdrží pracovní sešit a na základě prezenční listiny je pak na každého účastníka vystaveno potvrzení, které se zakládá do spisu pracovníka.


Na základě požadavku našich zákazníků jsme v roce 2006 zprovoznili i e-learning.


Společnost DRAKAS s.r.o. vlastní akreditaci vzdělávacího programu průběžného vzdělávání pro vedoucí úředníky, úředníky, bezpečnostní ředitele a odpovědné osoby v oblasti ochrany utajovaných informací, a to pro podmínky územních samosprávních celků.


Lektor:      Mgr. Ing. Jiří Němeček


V případě zájmu o školení nás kontaktujte.


2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz