Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ŠKOLENÍ


GDPR, Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, nové principy, zásady a povinnosti, dopad na obchodní společnosti, fyzické osoby a úřady, platnost zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dopad na zákon č. 412/2005 Sb. v platném znění, souvislost mezi GDPR a ochranou utajovaných informací

Cílem tohoto školení bude:


podrobnější seznámení s novými požadavky, principy, zásadami a povinnostmi GDPR, s novým právním rámcem ochrany osobních údajů a vlivem obecného evropského nařízení na stávající platné právní předpisy v ČR. Účastníci uslyší návod na implementaci požadavků GDPR a budou seznámeni s dopadem na oblast ochrany utajovaných informací


Pro koho je školení určeno

pro všechny zájemce, kteří chtějí získat základní orientaci v oblasti ochrany osobních údajů, a to z pohledu nového nařízení GDPR, pro pověřence pro ochranu osobních údajů, pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací


Odborný program

úvod - základní pojmy v oblasti ochrany osobních údajů a utajovaných informací - obecné nařízení GDPR - zásady a principy GDPR - role a odpovědnosti v rámci GDPR - správce osobních údajů, zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů - práva fyzických osob – subjektů osobních údajů - Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový orgán - souhlas se zpracování osobních údajů – nové pojetí dle GDPR - implementace GDPR ve firmě nebo u úřadu - mýty kolem GDPR - GDPR a ochrana utajovaných informací, dopady GDPR - diskuze a odpovědi na dotazy


Lektor školení

Mgr. Ing. Jiří Němeček, jednatel společnosti DRAKAS s.r.o. - problematice ochrany utajovaných informací a osobních údajů se věnuje 19 let


Termín a místo školení

Středa, 28.3.2018, prezentace účastníků 9,00 - 9,30 hod., 9.30 - 14.30 hod. odborný program Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, Brno – Kohoutovice, Kongresový sál
Přesné umístění hotelu a popis cesty najdete na link: http://www.hotelmyslivna.cz/jak-nas-najdete/


V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info@drakas.cz