Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ARCHIV - AKTUALITY - Národní bezpečnostní úřad


ZMĚNA DOTAZNÍKU PODNIKATELE V SOUVISLOSTI S NOVELOU VYHLÁŠKY č. 526/2005 Sb., O PRŮMYSLOVÉ BEZPEČNOSTI


Dne 24.1.2008 vyšla Vyhláška NBÚ č. 11/2008 Sb., která novelizuje Vyhlášku NBÚ č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti). Tato novela nabyla účinnosti 24.1.2008.


Novelizována byla ustanovení § 2 odst. 1 písm. o) vyhlášky o průmyslové bezpečnosti a písmena n) až p) přílohy č. 5 vyhlášky o průmyslové bezpečnosti, kterou je vzor dotazníku podnikatele.


Veškeré změny vyplývají z nové legislativní úpravy úpadkového práva a vzniku insolvenčních soudů k 1.1.2008.


Podrobnosti najdete na link: http://www.nbu.cz/cs/aktuality/532-zmena-dotazniku-podnikatele-v-souvislosti-s-novelou-vyhlasky-c-5262005-sb-o-prumyslove-bezpecnostizpět2018 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info(@)drakas.cz