Ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. – novinky, ochrana utajovaných informací v praxi, novely právních předpisů chystané pro rok 2023, změny v dotazníku fyzických osob, nové poznatky z kontrolních činností NBÚ

Zveme Vás na letošní druhé školení z oblasti ochrany utajovaných informací, které se bude konat ve středu 5.10.2022 v Brně v hotelu AVANTI.

Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s novinkami v oblasti ochrany utajovaných informací, zejména s chystanými novelami právních předpisů pro rok 2023, prohloubit znalosti účastníků v této oblasti a upozornit účastníky na nedostatky, které jsou zjišťovány u podnikatelů a úřadů v rámci kontrolní činnosti/státního dozoru NBÚ v průběhu roku 2022.

 Školení bude zaměřeno zejména na:

– platné novely právních předpisů účinné od 01.07.2022 a od 01.01.2023 (novela vyhlášky pro personální bezpečnost a pro fyzickou bezpečnost)

chystané novely právních předpisů s plánovanou účinností od 01.01.2023 a od 01.07.2023 (novela zákona č. 412/2005 Sb., nová vyhláška pro administrativní bezpečnost, katalog oblastí utajovaných informací nahrazující nařízení vlády)

– analýza důvodů nevydání osvědčení fyzické osoby/podnikatele Národním bezpečnostním úřadem

nedostatky v jednotlivých oblastech personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů.

Část školení také bude věnována praktickým ukázkám a příkladům z praxe.

Školení je určeno pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující evidenční agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací a další zájemce o problematiku ochrany utajovaných informací. Každý účastník absolvováním tohoto školení naplňuje splnění zákonné povinnosti uvedené v § 66 odst. 1 písm. f) a § 67 odst. 11 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. v platném znění, o čemž mu bude vydáno písemné potvrzení (povinnost 1x ročně být proškolen).

Lektor školení: Mgr. Ing. Jiří Němeček, jednatel společnosti DRAKAS s.r.o. – problematice ochrany utajovaných informací se věnuje 24 let.

Termín a místo školení:

Středa 5.10.2022, prezentace účastníků 9,00 – 9,30 hod., 9.30 – 16.30 hod. odborný program

Hotel AVANTI, Střední 549/61, 602 00 Brno, Kongresový sál

Přesné umístění a informace o hotelu najdete na link: https://www.hotelavanti.cz/

Kontaktní osoba pro podání přihlášek a informací:

Mgr. Markéta Vacková

GSM: +420 725 321 690 

e-mail: mvackova@drakas.cz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search