Drakas s.r.o.- poradenství a konzultace
vyhledat 

ŠKOLENÍ


Ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění v praxi, novely a výkladové změny, ke kterým došlo, nejčastější nedostatky při výkonu státního dozoru ze strany NBÚ

Cílem tohoto školení bude:


podrobnější seznámení s novými požadavky právních předpisů platných v oblasti ochrany utajovaných informací, případně s výkladovými změnami, a upozornění na nejčastější nedostatky v oblasti personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti
a bezpečnosti informačních systémů


Pro koho je školení určeno

pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující evidenční agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací a další zájemce o problematiku ochrany utajovaných informací


Odborný program

úvod - základní pojmy v oblasti ochrany utajovaných informací - vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a souvislosti z toho plynoucí pro ochranu utajovaných informací a NBÚ - nové dotazníky pro personální a průmyslovou bezpečnost od srpna 2017 - zkušenosti s neprodlenou oznamovací povinností fyzických osoby, která je držitelem osvědčení, vůči NBÚ po 1.1.2017 - změny účinné od ledna 2017, seznámení s problematikou, uvádění na příkladech - chystané nařízení vlády měnící od 1.1.2018 seznam utajovaných informací - upozornění na nedostatky při vydání a platnosti prohlášení podnikatele pro stupeň utajení Vyhrazené, souvislosti plynoucí pro úřad nebo podnikatele, který je držitelem prohlášení nebo osvědčení podnikatele - výkon citlivých činností a souvislosti s ochranou utajovaných informací - neprodlená písemná oznamovací povinnost zadavatele veřejné zakázky vůči NBÚ - nejčastější nedostatky při oznamování změn obchodních společností a úřadů vůči NBÚ - nejčastější nedostatky zjištěné NBÚ při výkonu státního dozoru v oblasti ochrany utajovaných informací - nejčastější nedostatky v oblasti personální bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti administrativní bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti fyzické bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti průmyslové bezpečnosti - nejčastější nedostatky v oblasti bezpečnosti informačních systémů - diskuze a odpovědi na dotazy


Lektor školení

Mgr. Ing. Jiří Němeček, jednatel společnosti DRAKAS s.r.o. - problematice ochrany utajovaných informací se věnuje 19 let


Termín a místo školení

Úterý, 7.11.2017, prezentace účastníků 9,00 - 9,30 hod., 9.30 - 14.30 hod. odborný program Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, Brno – Kohoutovice, Kongresový sál
Přesné umístění hotelu a popis cesty najdete na link: http://www.hotelmyslivna.cz/jak-nas-najdete/


V případě zájmu o školení nás kontaktujte.
2017 © Drakas s.r.o., tel. 547 385 062, info@drakas.cz