Společnost DRAKAS s.r.o. je ryze českou poradenskou a konzultační firmou sídlící v Brně. Byla založena na podzim roku 2002, ale tým pracovníků tvořící její základ poskytoval poradenské a konzultační služby již o 9 let dříve v rámci jiných subjektů.

Společnost je držitelem osvědčení podnikatele vydaného Národním bezpečnostním úřadem pro přístup k utajované informaci do stupně utajení Důvěrné, a to včetně.

Předmětem podnikání je:

  • poradenství a konzultace v oblasti: ochrana utajovaných informací (dříve utajovaných skutečností) – dle zákona č. 412/2005 Sb. a prováděcích vyhlášek
  • vzdělávací aktivity včetně lektorské činnosti ve výše uvedené oblasti
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search