Společnost DRAKAS s.r.o. poskytuje v oblasti ochrany utajovaných informací následující služby:

 • příprava subjektu pro bezpečnostní řízení včetně implementace požadavků platných právních předpisů v organizaci
 • poradenství a konzultace v souvislosti s ochranou utajovaných informací
 • zpracování bezpečnostní dokumentace podnikatele a projektu fyzické bezpečnosti
 • zpracování směrnic zajišťujících personální a administrativní bezpečnost
 • zpracování projektové a provozní bezpečnostní dokumentace informačního systému potřebné k certifikaci informačního systému (tzv. bezpečnostní dokumentace informačního systému)
 • zpracování manuálu pro odpovědnou osobu a bezpečnostního ředitele
 • kontrolu veškerých podkladů pro bezpečnostní řízení před odevzdáním na Národním bezpečnostním úřadě
 • realizace povinných školení v oblasti ochrany utajovaných informací (1 x ročně) odpovědné osoby, bezpečnostního ředitele, osoby pověřené vedením jednacího protokolu, bezpečnostního správce informačního systému a ostatních pracovníků, kteří mohou přijít do styku s utajovanými informacemi
 • provedení bezpečnostních auditů
 • v případě plné moci zastupování podnikatelského subjektu na Národním bezpečnostním úřadě
 • přepracování dokumentace zákazníka v souladu se změnami právních předpisů z oblasti ochrany utajovaných informací
 • sledování změn právních předpisů a upozorňování na změny (pro zákazníky zdarma)
 • zpracování personálního projektu pro ústřední správní úřady

Máte zájem o naše služby?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search