Bezpečnostní dokumentace podnikatele stanovuje systém ochrany utajovaných informací a v souladu s § 98 zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti obsahuje zejména:

  • výčet utajovaných informací uložených u podnikatele s uvedením jejich původce a stupně utajení a v případě, že utajovaná informace mu byla poskytnuta nebo u něj vznikla na základě zakázky, též s uvedením specifikace této zakázky, a dále specifikaci utajovaných informací, k nimž by měl mít podnikatel přístup, s uvedením jejich původce a stupně utajení a v případě, že utajovaná informace by mu měla být poskytnuta nebo by u něj měla vzniknout na základě zakázky, též s uvedením předpokládané specifikace této zakázky
  • analýzu možného ohrožení utajovaných informací včetně vhodných a účinných ochranných opatření ke snížení rizik
  • způsoby realizace jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací
  • seznam funkcí a osob, u kterých se předpokládá přístup k utajovaným informacím

Bezpečnostní dokumentaci podnikatele strukturujeme v souladu s požadavky NBÚ podle jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací specifikovaných v § 5 zákona č. 412/2005 Sb., tedy podle jednotlivých oblastí na:

  • personální bezpečnost (Hlava II. zákona č. 412/2005 Sb.a Vyhláška NBÚ č. 363/2011 Sb.)
  • průmyslová bezpečnost (Hlava III. zákona č. 412/2005 Sb. a Vyhláška NBÚ č. 405/2011 Sb.)
  • administrativní bezpečnost (Hlava IV. zákona č. 412/2005 Sb.a Vyhláška NBÚ č. 275/2022 Sb.)
  • fyzická bezpečnost (Hlava V. zákona č. 412/2005 Sb. a Vyhláška NBÚ č. 528/2005 Sb.)
  • bezpečnost informačních systémů nebo komunikačních systémů (Hlava VI. zákona č. 412/2005 Sb. a Vyhláška NBÚ č. 523/2005 Sb.)
  • kryptografická ochrana (Hlava VIII. zákona č. 412/2005 Sb. a Vyhláška NBÚ č. 524/2005 Sb.)

Smluvně garantujeme, že bezpečnostní dokumentace podnikatele, (případně i projekt fyzické bezpečnosti i bezpečnostní dokumentace informačního systému) odpovídá požadavkům platných právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací, zejména požadavkům zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a prováděcím vyhláškám NBÚ v platném znění.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search