Ochrana utajovaných informací

“Prý nejsme výborní, prý jsme nejlepší. Jestli je to pravda, nevíme, ale zeptejte se u našich zákazníků.”

UNIKÁTNOST A SPECIALIZACE

V současné době je DRAKAS jedinou společností v České republice, která poskytuje poradenské, konzultační, auditní, lektorské a e-learningové služby pouze v oblasti ochrany utajovaných informací. Všechny ostatní činnosti, které se netýkají oblasti ochrany utajovaných informací, byly eliminovány před 15 lety. Nechtěli jsme poskytovat širší portfolio služeb, kde by hrozilo, že se ochrana utajovaných informací stane časem okrajovou činností.

TRADICE A ZKUŠENOST

Společnost DRAKAS s.r.o. byla založena v roce 2002 jako ryze česká společnost, ale tým jejich pracovníků se věnoval ochraně utajovaných informací v rámci jiných subjektů již od roku 1998.  V současné době má společnost více jak 500 zákazníků v privátní sféře i ve veřejném sektoru. Jejich počet se každým rokem rozšiřuje. S ohledem na takové množství zákazníků známe v oblasti ochrany utajovaných informací odpověď na každou Vaši otázku.

PRAXE, NEJEN LITERA ZÁKONA

Využijte nejen naši znalost Zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, nařízení vlády, kterým se vydává seznam utajovaných informací, vyhlášek NBÚ a NÚKIB, ale i dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti průmyslové, personální, administrativní a fyzické bezpečnosti, a bezpečnosti informačních systémů. Nevíte, zda máte v oblasti ochrany utajovaných informací vše, jak má být? Náš bezpečnostní audit, naše know-how, Vám dá odpověď.

Poskytované služby

ZPRACOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

Bezpečnostní dokumentaci podnikatele strukturujeme v souladu s požadavky NBÚ podle jednotlivých druhů zajištění ochrany utajovaných informací specifikovaných v § 5 zákona č. 412/2005 Sb. Smluvně garantujeme, že bezpečnostní dokumentace podnikatele odpovídá požadavkům platných právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací. Více o bezpečnostní dokumentaci zde.

PŘÍPRAVA PRO BEZPEČNOSTNÍ ŘÍZENÍ

Pokud se vaše firma chce podílet na zakázkách vyžadujících osvědčení podnikatele a osvědčení fyzické osoby pro vybrané zaměstnance od Národního bezpečnostního úřadu, pomůžeme vám úspěšně projít bezpečnostním řízením. Více informací zde.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ

V rámci poradenství a konzultací poskytujeme objednateli odbornou pomoc a podporu při implementaci požadavků právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací. Více zde.

BEZPEČNOSTNÍ AUDITY

V rámci auditu kontrolujeme plnění povinností, vedení záznamů a veškeré další činnosti, které musí objednatel zajistit dle zákona č. 412/2005 Sb. v platném znění a vyhlášek NBÚ. Více informací o bezpečnostních auditech zde.

ŠKOLENÍ

Realizujeme pravidelné roční proškolení pracovníků, kteří by mohli přicházet do styku s utajovanými informacemi. Školit se můžete s lektorem nebo formou e-learningu. Více informací o školení zde.

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search