Chcete se podílet na zakázkách pro Armádu ČR, Policii ČR, Celní správu ČR, Vězeňskou službu, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, atp.? Zabýváte se vývojem a poskytováním SW, utajovanou výstavbou, zpracováním projektové dokumentace, zabezpečením objektů, realizací a správou sítí? Provádíte dodávky či servis telekomunikačních a informačních systémů, apod.?

Při přípravě a realizaci těchto zakázek je nutné, aby se zaměstnanci seznamovali s utajovanými informacemi souvisejícími s ochranou důležitých státních zájmů a bezpečnosti ČR nebo členských zemí NATO a EU. Pokud se na nich vaše firma chce podílet, musí nezbytně získat osvědčení podnikatele a osvědčení fyzické osoby pro vybrané zaměstnance od Národního bezpečnostního úřadu.

Pro práci s utajovanými informacemi existují dle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 4 stupně utajení: Vyhrazené (nejnižší), Důvěrné, Tajné, Přísně tajné (nejvyšší). Dále je práce s utajovanými informacemi určena i formou přístupu k utajovaným informacím: seznamování se s utajovanými informacemi pouze u zákazníka nebo poskytování a vznik utajovaných informací, kdy je možné utajované informace vytvářet v sídle nebo na provozovně podnikatele. Pokud nevíte, jakou formu přístupu zvolit a jak úspěšně projít bezpečnostním řízením, rádi Vám poradíme. Osvědčení fyzické osoby musí získat také pracovníci orgánů státní správy a samosprávy státních institucí a subjektů, které potřebují v rámci svého výkonu činnosti pracovat s utajovanými informacemi.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search