Na základě požadavků zákazníků bude tentokrát školení celodenní s tím, že bude rozděleno na 2 samostatné bloky, přičemž cílem dopolední části bude seznámit účastníky s vývojem problematiky ochrany utajovaných informací, s novelami a upozornit je na časté nedostatky v oblasti personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů. Odpolední část bude věnovaná pouze administrativní bezpečnosti v praxi, kde na příkladech bude demonstrován správný způsob evidování utajovaných dokumentů a manipulace s nimi.

Poznámka: Účast na odpolední části není podmíněna účastí na dopolední části a naopak.

Pro koho je školení určeno: pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující evidenční agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací a další zájemce o problematiku ochrany utajovaných informací, odpolední část bude věnována zejména osobám pověřeným vedením jednacího protokolu a osobám, které pracují s utajovanými dokumenty.

Lektor školení: Mgr. Ing. Jiří Němeček, jednatel společnosti DRAKAS s.r.o. – problematice ochrany utajovaných informací se věnuje 21 let.

Odborný program

První část – dopolední školení

úvod ▪ základní pojmy v oblasti ochrany utajovaných informací ▪ platné právní předpisy ▪ upozornění na nedostatky při přístupu fyzických osob k utajovaným informacím ▪ opomíjené povinnosti v oblasti ochrany utajovaných informací ▪ časté nedostatky v oblasti ochrany utajovaných informací, a to v oblasti personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti a v oblasti bezpečnosti informačních systémů ▪ příklady z praxe ▪ diskuze a odpovědi na dotazy

Druhá část – odpolední školení

úvod do problematiky administrativní bezpečnosti ▪ základní pojmy ▪ vedení administrativních pomůcek a jejich evidence ▪ nejčastější nedostatky při vedení administrativních pomůcek ▪ vytváření, přebírání, přetváření, evidování, vyřizování, ukládání a kontrola utajovaných dokumentů, jejich předávání, přeprava a další manipulace s nimi ▪ označování utajovaných dokumentů ▪ postupy v případě, že zásilka s utajovaným dokumentem vykazuje nedostatky a v případě, že jsou nedostatky přímo u utajovaného dokumentu ▪ povinnosti v oblasti administrativní bezpečnosti ▪ problematika nadpočetných výtisků a podkladových materiálů ▪ příklady z praxe ▪ diskuze a odpovědi na dotazy

Termín, časový rozvrh a místo školení

Čtvrtek, 7.11.2019, Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, Brno – Kohoutovice, Kongresový sál
přesné umístění hotelu a popis cesty najdete na link: http://www.hotelmyslivna.cz/jak-nas-najdete/

Prezence účastníků 9,00 – 9,30 hod.

První část – dopolední školení:

9.30 – 12.00 hod. odborný program

12.00 – 13.00 hod. oběd

13.00 – 13.45 hod. odborný program

Druhá část – odpolední školení:

14.00 – 17.30 hod. odborný program

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:

Markéta Vacková

GSM: 725 321 690

e-mail: mvackova@drakas.cz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search