Ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění v praxi, novely právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací účinné od 1.1.2019 a 1.3.2019, časté nedostatky v oblasti ochrany utajovaných informací.

Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s novelami právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací účinných od 1.1.2019 a 1.3.2019, upozornění na časté nedostatky v oblasti personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů.

Pro koho je školení určeno:

pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující evidenční agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací a další zájemce o problematiku ochrany utajovaných informací.

Odborný program:

úvod ▪ základní pojmy v oblasti ochrany utajovaných informací ▪ platné právní předpisy ▪ novela  č. 322/2018 Sb. upravující nařízení vlády č. 522/2005 Sb. od 1.1.2019, kterou se mění seznam utajovaných informací ▪ novela č. 37/2019 Sb. upravující od 1.3.2019 vyhlášku NBÚ č. 529/2005 Sb. o administrativní bezpečnosti ▪ upozornění na nedostatky při přístupu fyzických osob k utajovaným informacím ▪ časté nedostatky v oblasti ochrany utajovaných informací, a to v oblasti personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti a v oblasti bezpečnosti informačních systémů ▪ příklady z praxe ▪ diskuze a odpovědi na dotazy

Termín a místo školení:

 Úterý, 2.4.2019, prezentace účastníků 9,00 – 9,30 hod., 9.30 – 14.30 hod. odborný program

Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 1, Brno – Kohoutovice, Kongresový sál

Přesné umístění hotelu a popis cesty najdete na link: http://www.hotelmyslivna.cz/jak-nas-najdete/

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoba:

Markéta Vacková

GSM: 725 321 690

e-mail: mvackova@drakas.cz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search