Ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti v platném znění v praxi, novely právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací účinné od 1.1.2019 a 1.3.2019, časté nedostatky v oblasti ochrany utajovaných informací. Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s novelami právních předpisů v oblasti ochrany utajovaných informací účinných od 1.1.2019 a 1.3.2019, upozornění […]

Read more