Chtěli bychom Vás pozvat na naše druhé školení v roce 2023 určené pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující evidenční agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací a další zájemce o problematiku ochrany utajovaných informací.

Název školení: 

Ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., novinky, ochrana utajovaných informací v praxi, novely právních předpisů chystané pro rok 2024, nové poznatky z kontrolních činností NBÚ

Cílem školení bude:

seznámit účastníky s novinkami v oblasti ochrany utajovaných informací, zejména s velkou novelou zákona č. 412/2005 Sb. (návrh obsahuje 493 změn), která se má v průběhu konce léta a podzimu 2023 projednat a je předpoklad její účinnosti od 1.1.2024, i s chystanými novelami prováděcích právních předpisů pro rok 2024 (vyhlášek NBÚ) a upozornit účastníky na nové nedostatky, které jsou zjišťovány u podnikatelů a úřadů v rámci kontrolní činnosti/státního dozoru NBÚ v průběhu roku 2023.

Každý účastník absolvováním tohoto školení naplňuje splnění zákonné povinnosti uvedené v § 66 odst. 1 písm. f) a § 67 odst. 11 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. v platném znění, o čemž mu bude vydáno písemné potvrzení (zákonná povinnost 1x ročně být proškolen).

Lektor školení: Mgr. Ing. Jiří Němeček, jednatel společnosti DRAKAS s.r.o. – který se problematice ochrany utajovaných informací věnuje od r. 1998.

Termín a místo školení:

Úterý 31.10.2023, prezentace účastníků 9,00 – 9,30 hod., 9.30 – 16.30 hod. odborný program

Hotel AVANTI, Střední 549/61, 602 00 Brno, Kongresový sál

Přesné umístění a informace o hotelu najdete na link: https://www.hotelavanti.cz/

 

Kontaktní osoba pro podání přihlášek a informací:

Mgr. Markéta Vacková

GSM: +420 725 321 690

e-mail: mvackova@drakas.cz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search