Ochrana utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb. – ochrana utajovaných informací v praxi, novely právních předpisů, novinky a výklady, změny v dotaznících, nejčastější nedostatky při ochraně utajovaných informací 

Zveme Vás na pravidelné  školení z oblasti ochrany utajovaných informací, které se bude konat ve středu 24.4.2023 v Brně v hotelu AVANTI.

Cílem tohoto školení bude seznámit účastníky s novinkami v oblasti ochrany utajovaných informací, zejména s novými výklady a upozornit účastníky na chyby u podnikatelů i úřadů při ochraně utajovaných informací v oblasti průmyslové, personální, administrativní a fyzické bezpečnosti.

 

Školení bude zaměřeno zejména na:

– platné právní předpisy a jejich novely

– výkladové náležitosti a novinky – vysvětlení novinek a výklad k dotazníku fyzické osoby

výkladové problémy u dotazníku podnikatele při hlášení změn NBÚ

nedostatky v jednotlivých oblastech personální, administrativní, fyzické a průmyslové bezpečnosti a bezpečnosti informačních systémů

Část školení také bude věnována praktickým ukázkám a příkladům z praxe.

 

Školení je určeno pro odpovědné osoby, bezpečnostní ředitele, osoby zajišťující evidenční agendu v souvislosti s ochranou utajovaných informací a další zájemce o problematiku ochrany utajovaných informací. Každý účastník absolvováním tohoto školení naplňuje splnění zákonné povinnosti uvedené v § 66 odst. 1 písm. f) a § 67 odst. 11 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. v platném znění, o čemž mu bude vydáno písemné potvrzení (povinnost 1x ročně být proškolen).

 

Lektor školení: Mgr. Ing. Jiří Němeček, jednatel společnosti DRAKAS s.r.o. – který se problematice ochrany utajovaných informací věnuje od r. 1998.

 

Termín a místo školení:

 Pondělí 24.4.2023, prezentace účastníků 9,00 – 9,30 hod., 9.30 – 16.30 hod. odborný program

Hotel AVANTI, Střední 549/61, 602 00 Brno, Kongresový sál

Přesné umístění a informace o hotelu najdete na link: https://www.hotelavanti.cz/

 

Kontaktní osoba pro podání přihlášek a informací:

Mgr. Markéta Vacková

GSM: +420 725 321 690

e-mail: mvackova@drakas.cz

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search